Co Vás zajímá?

Úvod

Co je bilance kompetencí?

Pod názvem bilance kompetencí se skrývá vypracování přehledu pracovních činností, které jste schopni kompetentně vykonávat.

K čemu je bilance kompetencí použitelná?

Vypracovat si přehled pracovních činností se hodí zejména pokud nejste schopni najít volné pracovní místo ve své profesi nebo z jiných důvodů stojíte před rozhodnutím o změně povolání, profese nebo zaměstnavatele.

Kolik času mi vypracování bilance kompetencí zabere?

Na vypracování přehledu pracovních činností si rezervujte minimálně hodinu. Pustíte-li se do toho s vervou, můžete se tím bavit i celý týden, zvláště pokud ovládáte více řemesel. Vaše pátrání po všem, co jste kdy dělali a co díky tomu umíte, se může proměnit v napínavou hru, do které můžete zapojit i vaše nejbližší a známé.

Co je výstupem bilance kompetencí?

Postupnými kroky se dopracujete k seznamu pracovních činností, ze kterého bude možno vyčíst povolání nebo profese, ve kterých se může uplatnit.

Kromě toho, využijete-li k sestavení bilance přiložené soubory, zdokonalíte se i v práci na počítači.

Co k vypracování bilance kompetencí potřebuji?

K usnandnění vypracování bilance kompetencí doporučujeme použít přiložené soubory, které je potřeba, abyste si pro další použití nejen vypracovali, ale také uložili na vlastní počítač. Nemáte-li k dospozici počítač, postačí vám papír a tužka.

Jak postupovat?

Následující cvičení vás bilancí kompetencí povedou. Postupně si sami pro sebe budete vytvářet přehled pracovních činností, ve kterých se cítíte být komptentní.