Co Vás zajímá?

7) Příručky

Příručky pro školitele kariérových poradců i poradce samotné

PLESNÍK, V., ŠOBÁŇOVÁ, P. Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané. Praktické metody, techniky a postupy. Reintegra. Krnov. ISBN 978-80-905810-1-2. Dostupné na http://www.careerguidance.eu/index.html

GABOR, P. If I want thinkg to be different, I must change something. Counselling workshop for the (long term) unemployed. Presenter´s manual. Employment Service of Slovenia. Ljubljana. 2015. Dostupné na http://spletisvojokariero.si/prenosi/prirocnik/82a_ZRSZ-delavnica%20DRUGA%C4%8CE-priro%C4%8Dnik-ang-PRINT.pdf

HŘEBÍČEK, J. Teorie kariérního vývoje a kariérního poradenství. Studijní text. Brno. 2001. Dostupné na http://vychova-vzdelavani.cz/download/teorie-kariera.pdf

HLADO, P. Sebepoznávání žáků: dotazník pracovního zaměření osobnosti. Pedagogická fakulta MU. Brno. Dostupné na http://vychova-vzdelavani.cz/download/hlado2009b.pdf

PAUKNEROVÁ, D., KIROVOVÁ, I., MOHAUPT, Z., ŠAFRÁNKOVÁ, P. Manuál vysokoškolského profesního poradce: pracovní postupy. Vysoká škola ekonomická. Nakladatesltví Oeconomica. Praha. 2009. Dostupné na http://rpc.vse.cz/wp-content/uploads/2010/10/manual-vs-profesniho-poradce-pracovni-postupy.pdf