Co Vás zajímá?

4) Kompetence získané při domácích pracech

Každý z nás se podílí na domácích pracech a v mnohých případech na těchto kompetencích lze postavit budoucí kariéru. Nyní si je zmapujete.

Postup

  • Otevřete si přiložený soubor tab_4_domaciprace.rtf.
  • Pročtěte si uvedené příklady a vymažte je.
  • Do šedivých řádků napište název činnosti. V případě potřeby si dokopírujte další řádky.
  • Pod každý název do bílého řádku napište pracovní činnosti, které doma děláte.
  • Každou pracovní činnost ohodnoťte jako ve škole škálou 1-5 v obou sloupcích "Chci dělat" a "Chci rozvíjet". Použijte škálu:
1 Určitě chci dělat / rozvíjet.
2 Možná bych chtěl(a) dělat / rozvíjet.
3 Nevím, nejsem si jist(á), zda chci nebo ne dělat / rozvíjet.
4 Spíš nechci dělat / rozvíjet.
5 Určitě nechci dělat / rozvíjet.
  • Udělené body ve sloupcích "Chci dělat" a "Chci rozvíjet" sečtěte do sloupce "Celkem".
  • Soubor uložte na svůj počítač.

Přiložené soubory

Přiložený soubor: tab_4_domaciprace.rtf