Co Vás zajímá?

2) Kompetence získané v zaměstnání

V každém zaměstnání jste vykonávali více pracovních činností, které jste si mnohdy ani neuvědomovali. Vašim úkolem je vzpomenout si na všechny a zaznamenat je bez ohledu, zda jste pracovali na plný nebo zkrácený pracovní úvazek.

Pokud jste ještě nikdy nikde nepracovali pokračujte do dalšího oddílu.

Postup

  • Otevřete si přiložený soubor tab_2_zamestnani.rtf.
  • Pročtěte si uvedené příklady a vymažte je.
  • Do šedivých řádků napište názvy pracovních pozic (na plný i částečný úvazek) bez ohledu na dobu jejich trvání. V případě potřeby si dokopírujte další řádky.
  • Pod každou pracovní pozici do bílých řádků napište pracovní činnosti, které jste vykonávali. Prázdné řádky vymažte nebo přidejte další.
  • Každou kompetenci / pracovní činnost ohodnoťte jako ve škole škálou 1-5 v obou sloupcích "Chci dělat" a "Chci rozvíjet". Použijte škálu:
1 Určitě chci dělat / rozvíjet.
2 Možná bych chtěl(a) dělat / rozvíjet.
3 Nevím, nejsem si jist(á), zda chci nebo ne dělat / rozvíjet.
4 Spíš nechci dělat / rozvíjet.
5 Určitě nechci dělat / rozvíjet.
  • Udělené body ve sloupcích "Chci dělat" a "Chci rozvíjet" sečtěte do sloupce "Celkem".
  • Soubor uložte na svůj počítač.

Přiložené soubory

Přiložený soubor: tab_2_zamestnani.rtf