Co Vás zajímá?

1) Kompetence získané ve vzdělávání

Ve vzdělávání se získávají především znalosti a dovednosti. Kompetence se z nich stanou až poté, kdy se je naučíme používat v praxi. Neplatí to o všem, co jste se během studia naučili - např. učili jste se pět let anglicky a součástí výuky byla i ústní a písemná forma komunikace, kterou zvládáte na velice dobré úrovni. Máte tudíž prakticky využitelné znalosti a dovednosti - kompetence - v anglickém jazyce.

Pomocí přiloženého souboru si můžete udělat přehled odborných znalostí a dovedostí, které umíte kompetentně používat v praxi.

Postup:

  • Otevřete si přiložený soubor tab_1_vzdelavani.rtf.
  • Pročtěte si uvedené příklady a vymažte je.
  • Do šedivých řádků napište názvy vzdělávacích akcí (studijních a vzdělávacích programů, kurzů, školení), ať již byly dlouhé nebo krátké. V případě potřeby si dokopírujte další řádky.
  • U každé vzdělávací akce vypracujte přehled pracovních činností nebo kompetencí, které jste získali.
  • Každou kompetenci / pracovní činnost ohodnoťte jako ve škole škálou 1-5 v obou sloupcích "Chci dělat" a "Chci rozvíjet". Použijte škálu:
1 Určitě chci dělat / rozvíjet.
2 Možná bych chtěl(a) dělat / rozvíjet.
3 Nevím, nejsem si jist(á), zda chci nebo ne dělat / rozvíjet.
4 Spíš nechci dělat / rozvíjet.
5 Určitě nechci dělat / rozvíjet.
  • Udělené body ve sloupcích "Chci dělat" a "Chci rozvíjet" sečtěte do sloupce "Celkem".
  • Soubor uložte na svůj počítač. V posledním kroku s ním budete dále pracovat.

Přiložené soubory

Přiložený soubor: tab_1_vzdelavani.rtf