Co Vás zajímá?

Profese - povolání

Co je potřeba vědět o různých profesích?

Abychom získali spolehlivou informaci, která jasně a přesně definuje profesi, která nás zajímá, je potřeba vědět:

 • co je náplní činnosti v této profesi: aktivity, úkoly, odpovědnosti, a zda to odpovídá vašim představám,
 • co můžete očekávat: pracovní podmínky, výše platu, možnosti zvyšování kvalifikačních požadavků s ohledem na rozvoj technologií,
 • jaká jsou očekávání zaměstnavatelů: úroveň požadovaného vzdělání a dalších kompetencí,
 • kolik je na trhu práce volných pracovních míst dané profese a jakou konkurenci lze zhruba očekávat, tj. kolik zájemců se obvykle na jedno volné místo hlásí,
 • jak hledat volné pracovní místo a jak uspět u výběrového řízení.

Prvním krokem je v každém případě zvolit jednu nebo více profesí, při jejímž výkonu budou optimálně využity vaše schopnosti!

Webové stránky s informacemi o profesní orientaci

Na internetu je dostupných mnoho informací o profesích. Uvádíme zde některé z nich:

 • Průvodce světem povolání - komplexní audiovizuální nástroj pro volbu povolání mládeže, nabídka informací i pro dospělé a pro absolventy škol: http://www.gwo.cz/
 • Charakteristiky povolání - základní informace o pracovních činnostech, podmínkách, osobnostních požadavcích atd. Pod každým názvem povolání je uveden jeho stručný popis. Jednotlivá povolání (celkem 300) jsou rozdělena do profesních skupin. Soubory jsou ve formátu PDF, je možné je prohlížet on-line nebo stáhnout na disk vašeho počítače. http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/ips/ch_povolani
 • Zájmové oblasti volby povolání - grafické zpracování padesáti zájmových oblastí umožňuje výběr povolání, podle určitých oblastí zájmu klienta: http://portal.mpsv.cz/
 • Integrovaný systém typových pozic - čtyři nástroje užitečné pro profesní orientaci přístupné z jednoho místa: http://www.istp.cz. Naleznete zde i podrobné informace o povoláních a typových pozicích: http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx
 • Národní soustava povolání - stále se rozvíjející databáze popisů povolání: http://www.nsp.cz/.
 • Národní soustava kvalifikací - stále se rozvíjející databáze popisů kvalifikací: http://www.narodni-kvalifikace.cz/

Další informace a služby z oblasti profesního poradenství vám poskytnou pracovníci úseku poradenství každého úřadu práce: http://portal.mpsv.cz/sz/local, http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska

Informace, které vás mohou zajímat:

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska/info_porad