Co Vás zajímá?

Hledám pomoc se studijní a profesní orientací

V této třetí části vám program nabízí řadu poradenských pomůcek, které vám pomohou zjistit profesní a studijní orientaci a usnadní vaše rozhodování o další profesní dráze. Součástí je 36 sebereflexních cvičení, která vám umožní identifikovat vaše / váš / vaši:

 • kompetence - odborné znalosti a dovednosti (cvičení 1 - 4),
 • motivace (5 - 10),
 • dovednosti (11a - 11c),
 • pracovní chování (12a - 12c),
 • pracovní omezení (13 - 19),
 • profesní profil (20 - 22),
 • vhodná povolání (23 - 28),
 • volbu povolání / profese (29 - 32),
 • projekt profesního rozvoje (33 - 35),
 • dosažitelné cíle (36).

Před vstupem do sebereflexních cvičení je potřeba zaregistrovat se. Registrace je velice jednoduchá a bezplatná a přitom diskrétní. Zaručí vám, že údaje, které o sobě do systému vložíte, nebudou přístupná nikomu jinému a vše, co si vyplníte v sebereflexních cvičeních, se vám bude automaticky ukládat a při dalším vstupu budete moci dál pokračovat v rozpracované úloze. Vložené údaje jsou uchovávány jen po dobu tří měsíců od posledního vstupu.

Kromě toho vám program nabízí po registraci složku s názvem „Moje elektronické portfolio". Jedná se vlastně o souhrn - závěrečnou zprávu ze sebereflexních cvičení, do které se vám budou průběžně zapisovat vámi vložené informace a kam si budete moci zapsat i svoje další závěry a možná řešení.

Co to znamená „zorientovat se"?

Profesní a studijní orientace je proces, ve kterém probíhá zjištění osobních předpokladů pro výkon určité profese nebo pro studium určitého oboru. Dobře se zorientovat znamená pečlivě zvážit všechny možnosti budoucí profesní dráhy.

 • Čeká mě profesní postup v podniku, kde pracuji?
 • Změním dosavadní povolání?
 • Zúčastním se různých školení a rekvalifikačních kurzů nebo výběrových řízení?
 • Založím vlastní firmu, začnu samostatně podnikat? apod.
 • Znamená to přemýšlet, zvážit všechny reálné možnosti a správně se rozhodnout.

Vaše rozhodnutí závisí na tom:

 • jaké zaměstnání byste si přál/přála získat, jaký/jaká jste, co vás motivuje, ale zároveň je také třeba si ujasnit
 • jaká povolání můžete vykonávat s ohledem na vaše schopnosti, úroveň vzdělání, zdravotní stav, situaci na trhu práce, pracovní mobilitu apod.

Tento program nabízí řadu možností a postupů jak efektivně hledat práci a možnost on-line konzultace s odbornými studijními a profesními poradci úřadů práce v ČR na http://portal.mpsv.cz/sz/local

Následující sekce vám pomohou nalézt alternativy řešení vašeho pracovního uplatnění