Co Vás zajímá?

Pomoc při hledání zaměstnání

„Vaše práce tvoří jednu z velkých částí vašeho života a jedinou možností, jak být opravdu spokojený, je dělat to, čemu věříte, že je skvělá práce. A jedinou cestou, jak dělat skvělou práci, je milovat, co děláte. Jestliže jste to doposud ještě nenašli, hledejte dál. Nepřestaňte. Stejně jako u všeho vám dá vaše srdce najevo, až to najdete.“

~ Steve Jobs

„Každý (student) bude mít v budoucnu svou kariéru, ale ne každý (student) si je vědom možností, které mohou v budoucnu ovlivnit jeho kariéru.“

~ Mark L. Savickas

Nevíte si rady se svou kariérou?

Co je kariéra?

  • Rozvoj osobní a profesní identity, rozvoj znalostí, dovedností, schopností
  • Přechod mezi různými druhy pracovních činností v rámci jednoho povolání nebo změna povolání, série zaměstnání, placené i neplacené práce
  • Cesta za hledáním spokojenosti, naplnění života a sladění osobního a pracovního života
  • ...

Hledáte informace o studijní a profesní orientaci?

Nevíte jak hledat informace?

Hledáte práci?

Máte zájem o vyhodnocení svých silných a slabých stránek?

Pak jste zde správně

Vítejte na stránkách nazvaných „rychlá orientace“ – „orienteexpress“, které nemají nic společného s romantickým vlakem na dálný Orient, ale pomohou vám s profesní a studijní orientací.

Základ stránek byl vytvořen v rámci evropského mezinárodního projektu Leonardo da Vinci ve spolupráci zejména s CIBC Chambery, Francie na principech bilance kompetencí. Původní verze je dostupná pod českou vlajkou na:

http://www.orienteexpress.it/

Středisko podpory poradenských služeb


Stránky jsou spravovány a průběžně aktualizovány Střediskem podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.

Zajímají nás vaše názory na tento internetový nástroj studijní a profesní orientace
a prosíme o vyplnění krátkého dotazníku a jeho zaslání v elektronické formě na adresu freibergova@nvf.cz