Co Vás zajímá?

Metodiky pro poradce

SADILOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. Metodický materiál pro lektory ke kurzu "Job klub". Projekt Společně to dokázeme. Nakladatesltví Pasparta. Praha. 2014. Dostupné na: www.praha.apla.cz/images/stories/Metodika_jobklub.pdf

Manuál k projektu KAIROS. Metodika činností. Projekt KAIROS. Mana, os. - Psychosociální centrum. Olomouc. Dostupné na: http://kairos.manaol.cz/incpdfs/kai_000_0000_13_10_002.pdf

Metodika kariérového poradenství. Metodika rozvoje počítačových dovedností pro děti a žáky se speciálními vzdělávacimi potřebami. Projekt "Máš na to". DROM. Brno. 2013. Dostupné na: http://www.ratolest.cz/sites/default/files/publikace/mas_na_to_metodika.pdf