Co Vás zajímá?

Vzdělávání

Chci se vzdělávat - jak na to?

Chcete dále rozvíjet své odborné znalosti, praktické dovednosti, získat kvalifikaci, titul, diplom nebo certifikát o kvalifikaci a nevíte jak na to?


Webové stránky

Existuje bezpočet webových stránek, věnovaných vzdělávání. Zde uvádíme některé z nich:

KURZY

Další možnosti vzdělávání nabízejí distanční, korespondenční apod. kurzy.

Nezapomeňte se včas informovat o konání pravidelných prezentačních výstav středních škol ve vašem regionu!

Cenným zdrojem informací o nabídce, možnostech a podmínkách pomaturitního a vysokoškolského studia v ČR i v zahraničí jsou např. pravidelně konané evropské a mezinárodní veletrhy Gaudeamus http://www.gaudeamus.cz/ a Expolingua http://www.expolingua.com .